Çfarë është autori krijues?
April 7, 2017
Çfarë janë të drejtat morale të autorit?
April 7, 2017

Çfarë është një vepër?

Regjia: Joris Clerté dhe Joyce Colson
Skenari: Anne Jaffrenou
Vizatimi dhe animacioni: Joyce Colson
Folës: Richard Sammel

Albanian