Çfarë janë të drejtat morale të autorit?

Çfarë është një vepër?
April 7, 2017
Çfarë është një organizatë e administrimit kolektiv të të drejtave të autorit?
April 7, 2017

Çfarë janë të drejtat morale të autorit?

Regjia: Joris Clerté dhe Joyce Colson
Skenari: Anne Jaffrenou
Vizatimi dhe animacioni: Joyce Colson
Folës: Richard Sammel

Albanian