Çfarë është një organizatë e administrimit kolektiv të të drejtave të autorit?
April 7, 2017
Exploring Copyright (CISAC – FutureLearn promo)
April 7, 2017

Çfarë është “kopja private”?

Regjia: Joris Clerté dhe Joyce Colson
Skenari: Anne Jaffrenou
Vizatimi dhe animacioni: Joyce Colson
Folës: Richard Sammel

Albanian