December 21, 2017

TË GJITHË NË MBROJTJE TË SË DREJTËS SË AUTORIT

Viti 2017 ka qenë përsëri një vit i vështirë për të drejtën e autorit në Shqipëri. Megjithatë në këtë vit, me mbështetjen e madhe të Ministrisë së Kulturës, janë hedhur bazat për funksionimin e një sistemi të drejtë e të ligjshëm, duke vendosur kështu bazat për një funksionim masiv të së drejtës së autorit në mbrojtje të të gjithë interesave ekonomike të autorëve dhe artistëve. Me miratimin e Sistemit të ri tarifor për të drejtën e autorit nga ana e Ministrisë së Kulturës janë hedhur bazat për mbledhjen e plotë të së drejtës së autorit nga të gjithë subjektet përdoruese në Republikën e Shqipërisë.
December 18, 2017

NUK MUND TË VIDHET MË E DREJTA E AUTORIT!

Asambleja e Albautor, organizata e artistëve dhe krijuesve mbështet vendimet e Këshillit Kombëtar për të Drejtën e Autorit pranë Ministrisë së Kulturës për miratimin e Sistemit Tarifor për pagesën e të drejtës së autorit, si një hap thelbësor për funksionimin e të drejtës së autorit në Shqipëri.
December 15, 2017

Takimi ne Budapest

ALBAUTOR ishte ndër 30 shoqëritë e të drejtave të autorit që u mblodhën në Hungari më 16 dhe 17 nëntor 2017 për një seminar mbi risitë në menaxhimin kolektiv, të organizuar nga CISAC dhe zyra rajonale e BIEM-it. Shumica e shoqërive në Evropën Qendrore dhe Lindore po eksplorojnë risi për të rritur efikasitetin, pavarësisht nga madhësia e vogël e shoqërive të caktuara dhe sfidat për licencimin. Megjithatë, ende ekziston një mungesë e iniciativave të përbashkëta rajonale ose multi-shoqërore për të ulur kostot operacionale dhe për të ndarë praktikat më të mira.
December 15, 2017

BASHKËPUNIM I FRYTSHËM MIDIS ALBAUTOR DHE SUISA ZVICËR

Nga 1 deri më 4 tetor, dy anëtarë të stafit të ALBAUTOR, Mirela Korriku dhe Bledi Qirko ishin në Zvicër për një kurs trajnimi të organizuar mbi sistemin IPI (Sistemi Informativ i Palëve të Interesuara).
October 19, 2017

LETËR E DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM TË CISAC DREJTUAR KRYEMINISTRIT SHQIPTAR Z. EDI RAMA

LETËR DREJTUAR KRYEMINISTRIT TË SHQIPËRISË Z. EDI RAMA NGA ANA E DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM TË KONFEDERATËS NDËRKOMBËTARE TË SHOQËRIVE TË AUTORËVE DHE KOMPOZITORËVE, CISAC Z. GADI ORON.
May 31, 2017

CISAC NË MBËSHTETJE TË ALBAUTOR

Në datat 16 deri në 19 Maj në kuadër të një programi të posacëm mbështetjeje që CISAC po kryen për ALBAUTOR në vitin 2017, ishin të pranishëm në Tiranë Z. Mitko Chatalbachev Drejtor i Përgjithshëm për Evropën i CISAC si dhe Z. Michael Battiston ekspert ndërkombëtar për të drejtën e autorit.
April 6, 2017

Njoftohen të gjithë autorët shqiptar dhe të huaj

Njoftohen të gjithë autoret shqiptare dhe të huaj, (kompozitorë, poetë, orkestrues, shkrimtarë, piktorë, skulptorë, fotografë, gazetarë, eseistë, karikaturistë apo/dhe autorë të veprave të tjera artistike) si […]
Albanian