April 10, 2017

Statusi i Albautor 2016

Statuti Albautor 2016 (pdf)
April 7, 2017

Exploring Copyright (CISAC – FutureLearn promo)

April 7, 2017

Çfarë është “kopja private”?

Regjia: Joris Clerté dhe Joyce Colson Skenari: Anne Jaffrenou Vizatimi dhe animacioni: Joyce Colson Folës: Richard Sammel
April 7, 2017

Çfarë është një organizatë e administrimit kolektiv të të drejtave të autorit?

Regjia: Joris Clerté dhe Joyce Colson Skenari: Anne Jaffrenou Vizatimi dhe animacioni: Joyce Colson Folës: Richard Sammel
April 7, 2017

Çfarë janë të drejtat morale të autorit?

Regjia: Joris Clerté dhe Joyce Colson Skenari: Anne Jaffrenou Vizatimi dhe animacioni: Joyce Colson Folës: Richard Sammel
April 7, 2017

Çfarë është një vepër?

Regjia: Joris Clerté dhe Joyce Colson Skenari: Anne Jaffrenou Vizatimi dhe animacioni: Joyce Colson Folës: Richard Sammel
April 7, 2017

Çfarë është autori krijues?

Regjia: Joris Clerté dhe Joyce Colson Skenari: Anne Jaffrenou Vizatimi dhe animacioni: Joyce Colson Folës: Richard Sammel
Albanian