April 10, 2017

Member support program

Member Support Program
April 10, 2017

Sistemi tarifor Albautor 2017

SISTEMI TARIFOR ALBAUTOR 2017 (pdf)
April 10, 2017

Statusi i Albautor 2016

Statuti Albautor 2016 (pdf)
April 10, 2017

Croatia seminar promotes CMO-government cooperation, best practices and economic growth

http://www.cisac.org/Newsroom/Articles/Croatia-seminar-promotes-CMO-government-cooperation-best-practices-and-economic-growth  
April 7, 2017

Exploring Copyright (CISAC – FutureLearn promo)

April 7, 2017

Çfarë është “kopja private”?

Regjia: Joris Clerté dhe Joyce Colson Skenari: Anne Jaffrenou Vizatimi dhe animacioni: Joyce Colson Folës: Richard Sammel
April 7, 2017

Çfarë është një organizatë e administrimit kolektiv të të drejtave të autorit?

Regjia: Joris Clerté dhe Joyce Colson Skenari: Anne Jaffrenou Vizatimi dhe animacioni: Joyce Colson Folës: Richard Sammel
April 7, 2017

Çfarë janë të drejtat morale të autorit?

Regjia: Joris Clerté dhe Joyce Colson Skenari: Anne Jaffrenou Vizatimi dhe animacioni: Joyce Colson Folës: Richard Sammel
April 7, 2017

Çfarë është një vepër?

Regjia: Joris Clerté dhe Joyce Colson Skenari: Anne Jaffrenou Vizatimi dhe animacioni: Joyce Colson Folës: Richard Sammel
Albanian