May 31, 2017

CISAC NË MBËSHTETJE TË ALBAUTOR

Në datat 16 deri në 19 Maj në kuadër të një programi të posacëm mbështetjeje që CISAC po kryen për ALBAUTOR në vitin 2017, ishin të pranishëm në Tiranë Z. Mitko Chatalbachev Drejtor i Përgjithshëm për Evropën i CISAC si dhe Z. Michael Battiston ekspert ndërkombëtar për të drejtën e autorit.
May 12, 2017

Raporti i KE 2016 Shqiperia

Raporti i KE 2016 Shqiperia (docx)
May 12, 2017

BE-scan

BE- scan
May 12, 2017

KERKESE KRYEMINISTRIT

KERKESE KRYEMINISTRIT
April 10, 2017

Member support program

Member Support Program
April 10, 2017

Sistemi tarifor Albautor 2017

SISTEMI TARIFOR ALBAUTOR 2017 (pdf)
April 10, 2017

Statusi i Albautor 2016

Statuti Albautor 2016 (pdf)
April 10, 2017

Croatia seminar promotes CMO-government cooperation, best practices and economic growth

http://www.cisac.org/Newsroom/Articles/Croatia-seminar-promotes-CMO-government-cooperation-best-practices-and-economic-growth  
April 7, 2017

Exploring Copyright (CISAC – FutureLearn promo)

Albanian