KONTRATAT E PËRFAQËSIMIT ME SHOQËRITË SIMOTRA
PËR TË DREJTAT E AUTORIT

Albautor është anëtare e CISAC, Konfederatës Ndërkombëtare të Shoqërive të të drejtave të Autorëve dhe Kompozitorëve, dhe nëpërmjet marrëveshjeve të përfaqësimit reciprok me mbi 80 shoqëri të huaja të të drejtave të autorit në të gjithë botën, përfaqëson në Shqipëri një repertor muzikor botëror të përbërë nga miliona vepra muzikore të të gjitha zhanreve.

Albautor bazuar në kontratat e përfaqësimit reciprok mbledh në emër të shoqërive të huaja të drejtat e autorit në territorin e Shqipërisë për anëtarët e agjencive simotra, dhe ia përcjell më pas këto të ardhura agjencisë përkatëse e cila i shpërndan tek anëtarët e saj.

Njëkohësisht shoqëritë e huaja të të drejtave të autorit, bazuar në kontratën e përfaqësimit reciprok, mbledhin në emër të Albautor, në territoret e vendeve të tyre, të drejtat e autorit për anëtarët e Agjencisë Albautor dhe këto të ardhura ia transferojnë Albautorit e cila i shpërndan ato tek anëtarët e saj.

Lista e Shoqërive Partnere

# Shoqeria Shteti Lloji i Marrëveshjes
1 SUISA Zvicër Performancë Publike/Mekanike
2 TEOSTO Finlandë Performancë Publike
3 UACRR Ukrainë Performancë Publike
4 SOKOJ Serbi Performancë Publike/Mekanike
5 UCMR-ADA Rumani Performancë Publike/Mekanike
6 AUTODIA Greqi Performancë Publike
7 ACUM Israel Performancë Publike/Mekanike
8 CASH Hong-Kong Performancë Publike/Mekanike
9 ATN Kili Performancë Publike/Mekanike
10 AKKA Letoni Performancë Publike/Mekanike
11 PRS Mbretëria Bashkuar Performancë Publike/Online
12 ARTISJUS Hungari Performancë Publike/Mekanike
13 JASRAC Japoni Performancë Publike/Mekanike
14 KODA Danimarkë Performancë Publike
15 IMRO Irelandë Performancë Publike
16 LATGA-A Lituani Performancë Publike
17 JACAP Xhamajkë Performancë Publike
18 STIM Suedi Performancë Publike
19 ZAIKS Poloni Performancë Publike/Mekanike
20 SOCAN Kanada Performancë Publike
21 SACEM Francë Performancë Publike/Mekanike/Online
22 HFA Shtetet e Bashkuara të Amerikës Performancë Publike
23 SOGEM Meksikë Performancë Publike/Mekanike
24 GESAP Gjerogji Performancë Publike
25 AKM Austri Performancë Publike
26 CARCC Kanada Performancë Publike/Audiovisual
27 AMUS Bosnje-Herzegovina Performancë Publike/Mekanike
28 OSA Republika Çeke Performancë Publike/Mekanike
29 SESAC Shtetet e Bashkuara të Amerikës Performancë Mekanike/Online
30 BMI Shtetet e Bashkuara të Amerikës Performancë Publike
31 ASCAP Shtetet e Bashkuara të Amerikës Performancë Publike
32 AMRA Shtetet e Bashkuara të Amerikës Performancë Publike
33 SIAE Itali Performancë Publike
34 MSG Turqi Performancë Publike/Mekanike
35 MESAM Turqi Performancë Publike/Mekanike/Online
36 EAU Estoni Performancë Publike/Mekanike
37 SABAM Belgjikë Performancë Publike
38 MUSICAUTOR Bullgari Performancë Publike/Mekanike
39 GEMA Gjermani Performancë Publike/Online
40 PAM CG Mali Zi Performancë Mekanike
41 VEGAP Spanjë Performancë Publike
42 SGAE Spanjë Performancë Publike
43 ZAMP Maqedoni Performancë Publike/Mekanike
44 HDS ZAMP Kroaci Performancë Publike/Mekanike
45 DACS Mbretëria Bashkuar Performancë Publike
46 SACM Meksikë Performancë Publike
47 AWGACS Australi Performancë Audiovisual
48 ASDACS Australi Performancë Audiovisual
49 AEI Guatemal Performancë Publike
50 GHAMRO Gana Performancë Publike
51 ALCS Mbretëria Bashkuar Performancë Audiovisual
52 VDFS Austria Performancë Audiovisual
53 SPA-AUTORES Portugali Performancë Publike/Mekanike
54 SOCINPRO Brazil Performancë Publike
55 STEF Islandë Performancë Publike
56 ECCO Ishujt Karaibe Performancë Publike
57 MOSCAP Mongoli Performancë Publike
58 MCSN Nigeri Performancë Mekanike
59 SAVA Argjentinë Performancë Publike
60 SAYCO Kolumbi Performancë Publike
61 FILMAUTOR Bullgari Performancë Audiovisual
62 KAPIOSTO Finlandë Performancë Audiovisual/Cable
63 SODRAC Kanada Performancë Mekanike
64 SAIF Francë Performancë Publike
65 OOA-S Republika Çeke Performancë Publike
66 OAZA Republika Çeke Performancë Publike/Kolona Zanore e Filmave
67 REDES Kolumbia Performancë Publike/Audiovisual
68 OFA Serbi Të Drejtat Reprographic Reproduction
69 ABRAMUS Brazil Performancë Publike
70 GCA Gjerogji Performancë Publike/Audiovisual
71 VCPMC Vietnam Performancë Publike
72 AAS Azerbajxhan Performancë Publike/Audiovisual/Mekanike/Dramatike/Grand
73 ABYROY Kazakistan Performancë Publike/Mekanike/Online
74 ANCO Moldavi Performancë Publike/Mekanike/Online
75 BUMA Holandë Performancë Publike/Mekanike/Online
76 COMPASS Singapor Performancë Publike/Audiovisual
77 COSCAP Barbados Performancë Publike/Audiovisual
78 DAMA Spanjë Performancë Publike/Audiovisual
79 SAZAS Slloveni Performancë Publike/Audiovisual
80 ZAPA Poloni Performancë Publike/Audiovisual/Mekanike/Dramatike/Grand
81 ZAMP k.o. Slloveni Performancë Publike/Audiovisual