ALBAUTOR bashkëpunon dhe është në marrëdhënie reciprociteti me një numër të madh shoqërish mbledhëse të të drejtave të autorëve dhe botuesve, që menaxhojnë veprat me të drejta të vogla dhe të mëdha, në të gjithë globin. Falë këtij rrjeti shoqërish simotra, ALBAUTOR mund të liçencojë përdorimin e repertorit botëror muzikor dhe audiovizual në Shqipëri si alternativë e licencës si Shoqëri kolektive si dhe të mbrojë repertorin shqiptar në të gjitha vendet/territoret përkatëse të secilës nga shoqëritë partnere.

Mbrojtja e përfaqësimi reciprok i të drejtave të komunikimit në publik të veprave kryhet nëpërmjet organizatave partnere – anëtare të CISAC,

ndërsa mbrojtja e përfaqësimi reciprok i të drejtave të rregjistrimit/riprodhimit mekanik të veprave kryhet nëpërmjet organizatave partnere anëtare të BIEM.

Falë këtij rrjeti ndërkombëtar të organizatave te menaxhimit të të drejtave në nivel vendi, rajonal e ndërkombëtar ALBAUTOR bashkëpunon e kontribuon në organizmat që synojnë forcimin e ruajtjen e të drejtave të autorëve.

Më poshtë lista e shoqatave partnere me të cilat Albautor ka Marrëveshje Përfaqësimi Reciprok të të drejtave si dhe link përkatës:

S.G.A.E Spanje. Spanjë Performancë publike
Prs Angli Angli Performancë publike/ On -line
Gema Gjermani Performancë publike/ On -line
Gema  Amendime Gjermani
Sesac Regjistrimet Mekanike Amerike Mekanike/ On-line
Kapiosto Finlande Finlande Audiovizuale / kabllore
Teosto Finlande Finlande Performancë publike
Siae Itali Itali Performancë publike
Akka Latvia Letoni Performancë publike/ Mekanike
Eau (Eesti Autorite Uhing)  Estoni Estoni Performancë publike/ Mekanike
Filmautor Bullgari Bullgari Audiovizuale
Sabam Belgjike Belgjike Performancë publike
Sacem France France Performancë publike/ Mekanike/ On-line
Mesam Turqi Turqi Performancë publike/ Mekanike/ On-line
SQN (Sine Qua Non) Bosnje-Hercegovina Performancë publike/ Mekanike
Musicautor Bullgari Bullgari Performancë publike/ Mekanike
Sodrac Kanada Mekanike
Socan Canada Kanada Performancë publike
Latga Lituani Lituani Performancë publike
Jasrac Japoni Japoni Performancë publike/ Mekanike
HDS – Zamp Maqedoni Maqedoni Performancë publike/ Mekanike
Sogem Meksike Meksike Performancë publike/ Mekanike
Imro Irlande Irlande Performancë publike
Acum LTd.  Israel Izrael Performancë publike/ Mekanike
Stim Suedi Suedi Performancë publike
Ascap New York SHBA Performancë publike
Oaza Prage Ceki Performancë publike të muzikës së filmit
Osa Prage Ceki Performancë publike/ Mekanike
Ucmr Ada Rumani Performancë publike/ Mekanike
Artisjus Hungari Hungari Performancë publike/ Mekanike
Gesap Gjeorgji Gjeorgji Performancë publike
Akm Vjene Austri Performancë publike
Koda Danimarke Danimarke Performancë publike
Cash Hong Kong Hong Kong Performancë publike/ Mekanike
Suisa Zvicwr Zvicer Performancë publike/ Mekanike
Aepi Greqi GREQI Performancë publike/ Mekanike
Bmi New York SHBA Performancë publike
SOKOJ Serbi Performancë publike/ Mekanike
Armonia ONLINE France
ACDAM KUBE Performancë publike/ Mekanike
PAM CG MAL I ZI Performancë publike/ Mekanike
Amra SHBA
Albanian