Fjalor

Ka një numër të konsiderueshëm burimesh mbi terminoligjinë e të drejtës së autorit. Kontribues nga fusha akademike, e praktikës juridike dhe institucione (përfshi këtu edhe organizata simotra të ALBAUTOR), kanë realizuar përmbledhje mjaft të arrira në këtë drejtim.

ALBAUTOR është në proces të përgatitjes së një fjalori të plotë dhe të përditësuar të këtyre termave, i cili do t’i vijë në ndihmë, si aktorëve të fushës, ashtu dhe juristëve ose studentëve të të drejtës së autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me të.

Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale – WIPO është një nga burimet më të sakta dhe me ekspertizën më të plotë në këtë fushë në rang global. Vizitoni faqen e tyre për më shumë informacion.

Albanian