ALBAUTOR

Rreth Albautor

ALBAUTOR është organizata mbledhëse e të drejtave të autorëve të veprave muzikore me ose pa tekst.

Publikimet

  • Pasqyra Financiare
  • Auditi Bilancit
  • Raporti Vjetor
  • Shperndarja
  • Sistemi I Pikëzimit

Legjislacioni

  • Legjislacioni Kombetare
  • Legjislacioni NderkombetarStruktura E Organizates

  • Keshilli i Administrimit te Agjencise Albautor
  • Anëtarët E Komisionit Të Posaçëm Për Informim
  • Grupi Këshillimor I Orientimit Të Politikave Të Albautor