Kontaktoni Albautor

ALBAUTOR është organizatë mbledhëse e të drejtave të autorëve, kompozitorëve dhe botuesve të veprave artistike, letrare, muzikore e audiovizuale.

  • Bulevardi " Bajram Curri " Nr.114 Kati II.Ap1 Njesia Bashkiake nr.5 Tirane,1019.
  • info@albautor.net
  • +355 44 529 797