Publikimet

 • ALBAUTOR PASQYRAT FINANCIARE 2023

 • Shenim Shpjegues i Bilancit 2023

 • ALBAUTOR PASQYRAT FINANCIARE 2022

 • ALBAUTOR PASQYRAT FINANCIARE 2021

 • ALBAUTOR PASQYRAT FINANCIARE 2020

 • ALBAUTOR PASQYRAT FINANCIARE 2019

 • Shenim Shpjegues i Bilancit 2019

 • ALBAUTOR PASQYRAT FINANCIARE 2018

 • ALBAUTOR PASQYRAT FINANCIARE 2017

 • ALBAUTOR PASQYRAT FINANCIARE 2016

 • ALBAUTOR PASQYRAT FINANCIARE 2015

 • Shenim Shpjegues i Bilancit 2015

 • ALBAUTOR RAPORTI I AUDITIT BILANCI 2019

 • ALBAUTOR RAPORTI I AUDITIT BILANCI 2018

 • ALBAUTOR RAPORTI I AUDITIT BILANCI 2017

 • ALBAUTOR RAPORTI I AUDITIT BILANCI 2016

 • ALBAUTOR RAPORTI VJETOR 2022

 • ALBAUTOR RAPORTI VJETOR 2021

 • ALBAUTOR RAPORTI VJETOR 2020

 • ALBAUTOR RAPORTI VJETOR 2019

 • ALBAUTOR RAPORTI VJETOR 2018

 • ALBAUTOR RAPORTI VJETOR 2017

 • ALBAUTOR RAPORTI VJETOR 2016

 • Shperndarja E Te Ardhurave Të Grumbulluara Per 2021

 • Shperndarja E Te Ardhurave Të Grumbulluara Per 2020