Filmat të shkurtër promovues mbi temat e autorëve, veprat, të drejtat morale të autorit, organizatat e administrimit kolektiv si dhe lidhur me parimin ende të pazbatuar në legjislacionin shqiptar të “kopjes private”
Janë krijuar nga organizatat tona simotra franceze SCAM, SACEM dhe SACD.

Çfarë është autori krijues?

Çfarë është një vepër?

Çfarë janë të drejtat morale të autorit?

Çfarë është një organizatë e administrimit kolektiv të të drejtave të autorit?

Çfarë është “kopja private”?

    Regjia: Joris Clerté dhe Joyce Colson
    Skenari: Anne Jaffrenou,
    Vizatimi dhe animacioni: Joyce Colson,
    Folës: Richard Sammel