Nga 1 deri më 4 tetor, dy anëtarë të stafit të ALBAUTOR, Mirela Korriku dhe Bledi Qirko ishin në Zvicër për një kurs trajnimi të organizuar mbi sistemin IPI (Sistemi Informativ i Palëve të Interesuara). Sistemi i IPI është dizenjuar, zhvilluar dhe operuar nga SUISA për të mbështetur të gjitha llojet e mbrojtjes së të drejtave të pronësisë intelektuale, pa u kufizuar në të drejtën e autorit, duke përfshirë më shumë se 230 shoqata.

Qëllimi i sistemit IPI është identifikimi global unik i një mbajtësi të së drejtës që vepron përmes klasave (kategorive) të krijimit të shumëfishtë (vepra muzikore, vepra letrare, vepra arti etj.), Duke marrë role të ndryshme (krijues muzikor, regjisor, autor i arteve të bukura etj.), dhe zotëron të gjitha të drejtat (kryerjen e të drejtës, të drejtën e riprodhimit, të drejtën e transmetimit të radios, etj.), të përcaktuara nga secila klasë (kategori) krijimi me të cilën merret. Kjo lidhet me shkëmbimin e të dhënave jo vetëm brenda shoqërive të autorit, por edhe në përpunimin e transaksioneve në mbarë botën me palët e treta, siç janë organizatat e përdoruesve, si stacionet e radios dhe televizorëve, prodhuesit e zinxhirit, etj. Sistemi IPI përmban të drejtat reale dhe artistike emrat e bartësve të së drejtës, si dhe kombësitë dhe vendin e tyre të lindjes (personat fizikë) ose fondacionin (personat juridikë), përfshirë territorin e tyre, kohën dhe ndajnë marrëveshje të dimensionuara me shoqëritë përkatëse të të drejtave të autorit. Rreth 4.5 milion mbajtës të së drejtës (IP) janë përfshirë sot në sistemin IPI.

Trainimi i punonjësve të ALBAUTOR u krye në zyrat e SUISA-s nga Shefi i Grupit të Informacionit Ndërkombëtar Z. Dusko KRZNAR dhe nën kujdesin special të Drejtoreshës Znj. Brigitte Küng. Pas përfundimit të kursit, punonjësit e Albautor morën certifikatat që konfirmonin përfundimin me sukses të edukimit të tyre dhe aftësinë për të sjellë në mënyrë të pavarur autorët e ALBAUTOR në sistem.

Albautor