Njoftim për Shpërndarjen e të Drejtave të Autorit

Lajmerim COPYRIGHT

Të Nderuar Anëtarë!

Agjencia Albautor ka filluar shpërndarjen e të drejtave të autorit për vitin 2022 dhe fton të gjithë anëtarët e saj të cilët zotërojnë një NIPT dhe mund të lëshojnë fatura tatimore të paraqiten pranë zyrës së Agjencisë, ose të kontaktojnë në numrin e telefonit 0694553649.

Për t’u informuar rreth pagesës së të drejtës së autorit e cila për këta autorë do të paguhet e plotë, pa mbajtjen në burim të tatimit mbi të ardhurat personale nga ana e Agjencisë Albautor.

Për më shumë informacion mund të na kontaktoni në numrat e telefonit:
04 452 9797
069 45 53 649.

Albautor