Qëndro në shtëpi

Mesazh nga krijuesit e Albautor
  Elton Deda
  Alfred Kaçinari
  Etrita Ibrahimi
  Redon Makashi
  Pandi Laço
  Sokol Marsi
Albautor