Koleksionet Ndërkombëtar i të Drejtave të Krijuesve për krijuesit e muzikës, audios vizuale, arteve pamore, dramës dhe letërsisë arritën një rekord prej 9.65 miliardë eurosh në 2018, sipas Raportit të Koleksioneve Globale të vitit 2019 i botuar nga CISAC (Konfederata Ndërkombëtare e Shoqërive të Autoreve dhe Kompozitorëve).

Të ardhurat nga burimet digjitale u rritën me 29% duke kapur shumën prej 1.64 miliardë euro, falë zgjerimit të shpejtë global të muzikës dhe shërbimeve të kërkimit të videos (SVOD). Në 5 vitet e fundit, të ardhurat dixhitale të krijuesve po thuajse janë trefishuar, nga 7.5% që zinin në 2014 tani zënë 17% te koleksioneve.

Rritja e koleksioneve dixhitale në tregjet më të mëdha - veçanërisht Shtetet e Bashkuara, Franca dhe Japonia - janë nxitësit më të mëdhenj të rritjes globale. Kjo rritje ndihmohet nga marrëveshjet e reja dhe të zgjeruara të licencimit midis shoqërive dhe platformave dixhitale, nga shërbime të dedikuara për përmbajtjen si Spotify te platformat e mediave sociale si Facebook dhe në platformat si Netflix dhe Amazon.

Koleksionet globale për repertorin muzikor, që përbëjnë pjesën më të madhe të totalit, u rritën me 1.8% në 8.5 miliardë euro, e nxitur nga një rritje prej 29.6% e të ardhurave dixhitale dhe rritja e vazhdueshme e të ardhurave nga abonimet.

Koleksionet totale janë rritur me 1% në 2018

Koleksionet totale në 2018, për të gjithë repertorët, u rritën me 0.9%, viti i pestë radhazi i rritjes. Gjatë pesë viteve që nga viti 2014, koleksionet globale të shoqërive partënere të CISAC janë rritur me 25.4%. Rritja dixhitale, e kombinuar me elasticitetin në dy përdorimet e tjera kryesore (Televisioni / Radio dhe Live/Sfond ), po vazhdojnë të kompensojnë të ardhurat në rënie nga media fizike.

Televisioni dhe radio, burimi më i madh i koleksioneve, ranë me 2.4% në vitin 2018, ndërsa të ardhurat live dhe sfond u rritën me 0.5%. Të kombinuara, këta dy sektorë janë rritur ndjeshëm që nga viti 2014, duke shtuar të ardhura prej €653 milion .

Drejtori i Përgjithshëm i CISAC, Gadi Oron tha: “Ky Raport ofron shumë arsye për optimizime në sektorin tonë. Të ardhurat dixhitale tregojnë një rritje mbresëlënëse, gati janë trefishuar në pesë vitet e fundit dhe kanë një potencial të madh për rritje të mëtejshme. Më shumë tregje po shohin të ardhura dixhitale duke marrë pozicionin e parë të të gjitha rrjedhave të të ardhurave, që është një shenjë jashtëzakonisht pozitive. Në një peizazh të burimeve fragmentuese të të ardhurave, roli i shoqërive të autorëve në gjenerimin e vlerës monetare për miliona krijues nuk ka qenë kurrë më jetik.”

Digital tregon potencialin në rritje që ka!

Raporti tregon tregues të tjerë kryesorë të zhvendosjes në dixhital: Asia-Pacific është udhëheqësi dixhital, me një pjesëmarrje në internet prej 26.3%, dy herë më shumë se në Evropë me 13.3%; dhe Australasia, Suedia, Koreja e Jugut, Meksika dhe Kina janë në një grup në rritje të “kampionëve dixhitalë” ku të ardhurat në internet tani janë burimi më i mirë i të ardhurave.

Sidoqoftë, Raporti gjithashtu thekson nevojën për veprim legjislativ për të sjellë shpërblimin e drejtë të krijuesve, duke u bërë thirrje qeverive të ndjekin shembullin e Direktivës së BE-së për të Drejtat e Autorit, të miratuar në Prill 2019.

Jean-Michel Jarre, Presidenti i CISAC, tha:
“Digital është e ardhmja jonë dhe të ardhurat për krijuesit po rriten shpejt, por ekziston një anë e errët në dixhitale, dhe kjo është shkaktuar nga një krisje themelore në mjedisin ligjor që vazhdon të zhvlerësojë krijuesit dhe veprat e tyre. Kjo është arsyeja pse Direktiva Evropiane e të Drejtave të Autorit është kaq e rëndësishme për krijuesit kudo. Direktiva ka dërguar një sinjal mahnitës, pozitiv në të gjithë botën, duke ndërtuar një ekuilibër më të drejtë midis krijuesve dhe platformave të teknologjisë ”.

Këtu do të gjeni raportin e plotë për 2019 nga CISAC

Albautor